0931 79 92 92

Điều kiện, diện tích tối thiểu tách thửa Bình Dương năm 2021 mới nhất

Điều kiện, diện tích tối thiểu tách thửa Bình Dương năm 2021 mới nhất

Điều kiện, diện tích tối thiểu được tách thửa Bình Dương năm 2021 mới nhất

Quy định chi tiết về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa và các điều kiện liên quan tỉnh Bình Dương. Cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục tách thửa tại địa bàn thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, Tân UyênCung cấp dịch vụ tách thửa trong trường hợp khó, biệt (không đủ diện tích đất tối thiểu để tách thửa)... 

diện tích tối thiểu tách thửa; tên tệp của nó là dien-tich-tối-thiểu-tach-thua-nguyen-luat-1.jpg

diện tích tối thiểu được tách thửa ở Bình Dương

Quy định về diện tích đất tách thửa tối thiểu căn cứ theo quy định tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND. Và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND.

1. Về diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương mới nhất

a. Đối với đất nông nghiệp

Đơn vị hành chính Diện tích (m2)
Tại các phường 300
Tại các thị trấn 500
Tại các xã 1.000

b. Đất phi nông nghiệp:

 • Đối với đất ở:

Đơn vị hành chính Diện tích (m2)
Tại các phường 60
Tại các thị trấn 80
Tại các xã 100
 • Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở):

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt

2. Điều kiện cụ thể khác ngoài quy định về diện tích tối thiểu tách thửa (đường trong danh mục, hạ tầng kỹ thuật…)

a. Điều kiện về diện tích thửa đất:

Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình. Đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu có đủ điều kiện.

b. Điều kiện về chiều rộng, chiều sâu thửa đất và phải thuộc đường trong danh mục:

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý. Phải đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới <20m. Và đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới ≥20m. Trừ trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp thì không yêu cầu tiếp giáp đường do nhà nước quản lý.

c. Điều kiện về hạ tầng kỹ thật:

Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp hoặc tách thửa đất ở còn phải đảm bảo tại vị trí tách thửa đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. 

Trường hợp tách thửa là đất ở; đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành:

 • Danh mục các tuyến đường, đoạn đường đã đầu tư đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: Đường giao thông do Nhà nước quản lý theo quy định tại Điều 39 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước để xem xét, giải quyết tách thửa.
 • Danh mục các tuyến đường, đoạn đường chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định nhưng tối thiểu phải đáp ứng đủ hai điều kiện là tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý và tuyến cấp điện trên cơ sở căn cứ điều kiện thực tế hoặc kế hoạch đầu tư trung hạn để xem xét, giải quyết tách thửa

DỊCH VỤ TÁCH THỬA NHANH CHÓNG TRỌN GÓI CỦA NGUYÊN LUẬT?

Với đội ngũ chuyên viên pháp lý nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Nguyên Luật luôn mang đến cho bạn những giải pháp tối ưu nhất để giải quyết những vấn đề pháp lý bạn đang gặp phải:

 • Hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.
 • Hướng dẫn, giải thích cho bạn toàn bộ quá trình tiến hành.
 • Hướng dẫn và tư vấn giải quyết các tranh chấp phát sinh.
 • Hướng dẫn và tư vấn giải quyết để hoàn thành thủ tục tách thửa.

Để đáp ứng nhu cầu giải quyết vấn đề tách thửa một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại của bạn. Nguyên Luật còn cung cấp thêm các dịch vụ với những ưu điểm vượt bậc:

 • Toàn bộ hồ sơ sẽ do chuyên viên của Nguyên Luật soạn thảo và gửi tận tay cho bạn.
 • Không mất nhiều thời gian lên làm việc tại cơ quan nhà nước
 • Thời gian nhận kết quả nhanh nhất hiện nay.

Ngoài ra, bất cứ vướng mắc nào của bạn đều sẽ được Luật sư của Nguyên Luật giải đáp đầy đủ và kịp thời 24/7 theo số Hotline: 0931 79 92 92.

d. Các điều kiện khác:

 • Trường hợp tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa, sau đó, hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.
 • Trường hợp thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì người sử dụng đất được phép tách thửa sau khi đã đầu tư đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch phân khu đã được duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.
 • Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

3. Giải quyết trường hợp cá biệt nếu không đảm bảo diện tích tối thiểu tách thửa

Các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu, quy định tách thửa tại Quyết định này. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành lp Hi đồng tư vấn để xem xét giải quyết việc tách thửa và chỉ xem xét, giải quyết tách thửa 01 lần cho hộ gia đình, cá nhân, cụ thể như sau:

a. Các trường hợp cá biệt gồm:

 • Tách thửa đất để tặng cho phục vụ việc xây dựng nhà ở.
 • Tách thửa đất tại các khu tái định cư.
 • Tách thửa đất để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn.
 • Thửa đất không tiếp giáp đường nhưng có nhu cầu tách thửa để hợp thửa với thửa đất có tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý thành thửa đất mới.
 • Thửa đất tiếp giáp mương thoát nước và mương này tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý

b. Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết tách thửa đối với  các trường hợp cá biệt  nêu trên với điều kiện như sau:

Đối với đất ở:

 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36m2, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 04m đối với thửa đất khi tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới <20m.
 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45m2, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới ≥20m.

Đối với đất tái định cư:

 • Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trước ngày 10 tháng 10 năm 2017.
 • Thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có văn bản thống nhất.
 • Thửa đất tách ra có bề rộng tối thiểu bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Đối với đất nông nghiệp:

 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2.
 • Trường hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp phải đảm bảo thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.

4. Diện tích tối thiểu tách thửa và thủ tục tách thửa đối với đất ở tại tỉnh Bình Dương năm 2021

Đối với việc tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh cần đảm bảo tuân thủ các điều kiện cơ bản sau:

 • Diện tích tối thiểu:

Tại các phường là 60 m2; Tại các thị trấn là 80 m2; Tại các xã là 100 m2 (các trường hợp ngoại lệ là 36m2 hoặc 45m2 nêu trên)

 • Các điều kiện cơ bản khác như:

Tiếp giáp đường thuộc danh mục nhà nước quản lý, hạ tầng kỹ thuật, kích thước, khuôn đất….

Trong các trường hợp Quý khách cần thông tin chi tiết về tách thửa hoặc tư vấn giải quyết các trường hợp khó, cá biệt, chưa đáp ứng điều kiện tách thửa … Để thực hiện thủ tục tách thửa, Quý khách có thể liên hệ luật sư Nguyên Luật để được cung và thực hiện thủ tục tách thửa. 

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật. Quý khách có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý về đất đai, xây dựng, thừa kế, giải quyết tranh chấp đất đai… tại đây!

 

Trân trọng!

LIÊN HỆ NGUYÊN LUẬT

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý tận tâm, chuyên nghiệp, hệ thống tổng đài của chúng tôi luôn phục vụ 24/24h nhằm mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý nhanh chóng, uy tín và hiệu quả!

☎ Hotline: 0931.79.92.92 (Luật sư Trung)

📮 Email: luatsu@nguyenluat.vn

Các luật sư thành viên của Nguyên Luật

.
.
.
.
# # #