0931 79 92 92

Bản án

Bình luận Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con

Tạp chí đã đăng tải Án lệ số 54/20202/AL, được công bố theo Quyết định số 323/QĐ-CA ngày 14/ 10/ 2022 của Chánh án TANDTC, qua nghiên cứu toàn bộ án lệ, tôi xin bình luận án lệ này. 1. Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ “2. Vợ, chồng thỏa thuận về...

Bình luận về Án lệ số 29/2019/AL vềtài sản bịchiếm đoạt trong tội“Cướp tài sản”

Đăng Khoa Án lệ này được phát triển từ Quyết định giám đốc thẩm số 20/2018/HSGĐT ngày 15-10-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Cướp tài sản” đối với bị cáo: Lê Xuân Q, sinh năm 1993 và được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Bình luận án lệ số 31/2020/AL Về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ là quyền tài sản

"Quan điểm trong nghiên cứu này là của các tác giả và không đại diện cho Tòa án nhân dân tối cao, Liên minh Châu âu và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc"ÁN LỆ SỐ 31/2020/AL (Trích) Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 5 tháng 02...

Bình luận Án Lệ 32/2020/AL Về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

Quan điểm trong nghiên cứu này là của các tác giả và không đại diện cho Tòa án nhân dân tối cao, Liên minh Châu âu và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc”(Trích) ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL Thông tin án lệ Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày...

Bình luận về Án lệ số 28/2019/AL về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”

Trong thực tiễn xét xử các vụ án việc phân biệt giữa tội giết người và tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm và cách hiểu khác nhau, việc Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành Án lệ số 28/2019/AL về tội...

Bình luận Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

Bài viết phân tích, đánh giá Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan và đề xuất, kiến nghị. 1. Tóm tắt nội dung vụ án Theo đơn khởi kiện ngày 20/7/2009, nguyên đơn ông Phan Thanh L trình bày: Ngày 12/5/2009, bà Trương Hồng Ngọc H thỏa thuận...

Bình luận Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

“Quan điểm trong nghiên cứu này là của các tác giả và không đại diện cho Tòa án nhân dân tối cao, Liên minh Châu âu và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc”ÁN LỆ SỐ 16/2017/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm...

Bình luận Án lệ số 12/2017/AL – Như thế nào được coi là đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa

Án lệ số 12/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 14-12-2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28/12/2017 của Chánh án TANDTC. Tuy nhiên, do nội dung Án lệ khá dài nên trong bài viết này, Tạp chí TAND chỉ trích đăng một số nội dung quan...

Bình luận Án lệ 08/2016/AL: Lãi chậm trả tiền trong Án lệ 08 năm 2016

Trong 10 án lệ được công bố, có án lệ liên quan đến lãi do chậm thanh toán (chậm trả) một khoản tiền. Đó là Án lệ số 08/2016/AL (được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT ngày 16-5-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Bình luận Án lệ 07/2016/AL

“Quan điểm trong nghiên cứu này là của các tác giả và không đại diện cho Tòa án nhân dân tối cao, Liên minh Châu âu và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc” (Trích) ÁN LỆ SỐ 07/2016/AL Về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991 Được Hội...

.
.
.
.
# # #