0931 79 92 92

Sở hữu trí tuệ

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ♦ Cơ sở pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN I/ Điều kiện chuyển nhượng Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn...

Đăng ký chỉ dẫn địa lý mới nhất

♦ Cơ sở pháp lý:  Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN I/ Khái niệm và điều kiện bảo hộ a/ Khái niệm: Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc...

Sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào? ♦ Cơ sở pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN I/ Điều kiện sửa đổi Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ...

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

THỦ TỤC SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ♦ Cơ sở pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN I/ Điều kiện sửa đổi Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn...

.
.
.
.
# # #