0931 79 92 92

Kế toán – Thuế

Chậm nộp hồ sơ khai thuế bị phạt như thế nào?

MỨC PHẠT CHẬM NỘP HỒ KHAI THUẾ VÀ LỆ PHÍ MÔN BÀI 1. Cơ sở pháp lý: Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài; Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài. 2. Mức phạt...

Chính sách nộp thuế do ảnh hưởng của Covid-19?

Có được gia hạn nộp thuế do dịch bệnh Covid-19? Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 21 Thông tư 151/2014/TT-BTC) và Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2020 thì người nộp thuế bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh...

Dịch vụ pháp lý về Kế toán – Thuế của Nguyên Luật mới nhất

Dịch vụ pháp lý về Kế toán – Thuế Quý khách mới thành lập doanh nghiệp, vì muốn tiết kiệm chi phí nên có thể quý khách chưa muốn tuyển kế toán. Trường hợp, nếu tuyển người mới vào làm kế toán cho công ty mình thì liệu rằng họ sẽ làm tốt nhất công...

.
.
.
.
# # #