0931 79 92 92

BẢNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI BÁO CÁO TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NĂM 2023

BẢNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI BÁO CÁO TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NĂM 2023

Đây là bảng tổng hợp các loại báo cáo trong lĩnh vực lao động năm 2023 được Nguyên Luật tìm hiểu và tổng hợp. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các đọc giả có cái nhìn toàn diện hơn về báo cáo lao động trong năm 20203.

* Các ngày nghỉ lễ trong năm

– Tết dương lịch: 01/01                                             – Giỗ tổ Hùng Vương: 29/04                                        – Ngày quốc tế lao động: 01/5

– Tết âm lịch: 20/01 – 26/01                                    – Ngày chiến thắng: 30/4                                               – Ngày quốc khánh: 02/9

 [Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam: nghỉ thêm 01 ngày lễ cổ truyền dân tộc, và 01 ngày Quốc khánh nước họ]

* Các báo cáo trong năm:

– Danh mục viết tắt:

BCHT: Báo cáo hằng tháng

BCHQ: Báo cáo hằng quý

BCHN: Báo cáo hằng năm

 

Thời gian

Tên báo cáo

Biểu mẫu

Nơi nhận

Cơ sở pháp lý

Ghi chú

Tháng 1

Trước ngày 03/01

[BCHT] Thông báo tình hình biến động lao động tại nơi làm việc tháng 12/2022

Mẫu số 29

Trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Áp dụng với NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Trước ngày 05/01

[BCHN] Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng NLĐ nước ngoài

Mẫu số 07/PLI

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Áp dụng với NSDLĐ và chủ đầu tư có nhà thầu sử dụng lao động nước ngoài

Trước ngày 10/01

Báo cáo tổng hợp và tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở hàng năm

PHỤ LỤC XII

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

 

Báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động hàng năm

PHỤ LỤC 8

Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

 

Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động hàng năm 

PHỤ LỤC II

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

 

Trước ngày 15/01

Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp hằng năm

Mẫu số 33

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Khoản 7 Điều 32 Nghi định 28/2015/NĐ-CP

 

Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở năm 2022

PHỤ LỤC I

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

 

Tháng 2

Trước ngày 03/02

[BCHT] Thông báo tình hình biến động lao động tại nơi làm việc 

Mẫu số 29

Trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Áp dụng với NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tháng 3

Trước ngày 03/03

[BCHT] Thông báo tình hình biến động lao động tại nơi làm việc 

Mẫu số 29

Trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Áp dụng với NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tháng 4

Trước ngày 03/04

[BCHT] Thông báo tình hình biến động lao động tại nơi làm việc 

Mẫu số 29

Trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Áp dụng với NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tháng 5

Trước ngày 03/05

[BCHT] Thông báo tình hình biến động lao động tại nơi làm việc 

Mẫu số 29

Trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

 

Tháng 6

Trước ngày 03/06

Thông báo tình hình biến động lao động tại nơi làm việc 

Mẫu số 29

Trung tâm dịch vụ việc làm 

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Áp dụng với NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Trước ngày 05/06

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm

Mẫu số 01/PLI

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

 

Trước ngày 20/06

Báo cáo về tình hình cho thuê lại lao động 6 tháng đầu năm

Mẫu số 09

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Khoản 2 Điều 22 Nghị định 29/2019/NĐ-CP

Áp dụng cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Tháng 7

Trước ngày 03/07

[BCHT] Thông báo tình hình biến động lao động tại nơi làm việc 

Mẫu số 29

Trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Áp dụng với NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Trước ngày 05/07

Báo cáo tổng hợp và tình hình tai nạn lao đông cấp cơ sở 6 tháng đầu năm

PHỤ LỤC XII

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

 

Báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động 6 tháng đầu năm

PHỤ LỤC 8

Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

 

Báo cáo tình hình sử dụng NLĐ nước ngoài 6 tháng đầu năm

Mẫu số 07/PLI

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Áp dụng với NSDLĐ và chủ đầu tư có nhà thầu sử dụng lao động nước ngoài

Trước ngày 10/07

Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở 6 tháng đầu năm

PHỤ LỤC I

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

 

Tháng 8

Trước ngày 03/08

[BCHT] Thông báo tình hình biến động lao động tại nơi làm việc 

Mẫu số 29

Trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Áp dụng với NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tháng 9

Trước ngày 03/9

[BCHT] Thông báo tình hình biến động lao động tại nơi làm việc 

Mẫu số 29

Trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Áp dụng với NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tháng 10

Trước ngày 03/10

[BCHT] Thông báo tình hình biến động lao động tại nơi làm việc   

Mẫu số 29

Trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Áp dụng với NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tháng 11

Trước ngày 03/11

[BCHT] Thông báo tình hình biến động lao động tại nơi làm việc 

Mẫu số 29

Trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Áp dụng với NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tháng 12

Trước ngày 03/12

[BCHT] Thông báo tình hình biến động lao động tại nơi làm việc 

Mẫu số 29

Trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Áp dụng với NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Trước ngày 05/12

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động năm 2023

Mẫu số 01/PLI

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

 

Trước ngày 10/12

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng NLĐ Việt Nam hằng năm

Mẫu số 02/PLII

Trung tâm dịch vụ việc làm có thẩm quyền

Khoản 1 Điều 5 Nghịđịnh 152/2019/NĐ-CP

Áp dụng cho văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Trước ngày 20/12

Báo cáo hàng năm về tình hình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài

PHỤ LỤC XIII

Cục Quản lý lao động ngoài nước

khoản 1 Điều 15 Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH

Áp dụng với doanh nghiệp tổ chức đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Báo cáo về tình hình cho thuê lại lao động hằng năm

Mẫu số 09

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Khoản 3 Điều 22 Nghị định 29/2019/NĐ-CP

Áp dụng cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Trước ngày 31/12

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở

Mẫu 04 PL IV

Sở Y tế

Điểm b Khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Áp dụng với cơ sở sản xuất kinh doanh

Báo cáo về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Mẫu số 04 PL1 NĐ 140

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Điểm a Khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Áp dụng với cơ sở sản xuất kinh doanh

 

Hằng năm

[BCHN] Báo cáo về phòng chống bệnh nghề nghiệp

PHỤ LỤC 9-tt28

Sở y tế

Khoản 2 Điều 37 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

 

[BCHN] Báo cáo về kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hằng năm

mau bao cao

Sở Lao động thương binh xã hội

Khoản 2 Điều 60 Bộ luật Lao động 2019

 

 

 

 

.
.
.
.
# # #