0931 79 92 92

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để bán lại

Căn cứ pháp lý: Thông tư 77/2012/TT-BTC; Nghị định 92/2012/NĐ-CP; Thông tư 60/2019/TT-BCT. I/ Trình tự thực hiện Bước 1: Các tổ chức, cá nhân tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp...

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

I/ Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan, đơn vị sau đây: – Văn phòng đăng ký đất đai; – Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực...

.
.
.
.
# # #