0931 79 92 92

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hiện nay quy định việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các hình thức là: biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và hình thức khác...

Hồ sơ trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Việc mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là chiến lược rất phổ biến của nhiều doanh nghiệp nhằm tiếp cận thị trường mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng định thương hiệu. Để thực hiện điều này, doanh nghiệp cần...

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần?

Việc thành lập Công ty cổ phần là một trong những bước quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quá trình này đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật để đảm bảo tính hợp lệ và bảo vệ quyền lợi của...

Hồ sơ bổ sung ngành nghề công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi doanh nghiệp cần mở rộng lĩnh vực kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, khác với công ty Việt Nam, để được thực...

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quyết định thay đổi trụ sở công ty, hồ sơ thủ tục cần được thực hiện một cách nghiêm túc và chuẩn xác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc này không chỉ liên quan đến việc cập nhật thông tin địa chỉ...

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, sự phát triển không ngừng của nền kinh tế Việt Nam dẫn đến nhiều cơ hội hội nhập của các doanh nghiệp nước ngoài, một trong những hình thức phổ biến để xúc tiến thị trường là thành lập các văn phòng đại diện/chi nhánh công ty nước ngoài. Tuy nhiên, trong...

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư đóng vai trò then chốt trong việc xác nhận dự án đầu tư được phép thực hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư, nhà đầu tư có thể cần điều chỉnh thông tin dự án hoặc thông tin nhà đầu tư đã ghi trên. Việc...

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của văn phòng đại diện/chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ tạm ngưng văn phòng đại diện/chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam là một quy trình pháp lý quan trọng khi doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động mà không chấm dứt tư cách pháp nhân. Trong bài viết này, Nguyên Luật sẽ liệt kê danh mục các hồ sơ...

Thay đổi con dấu văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Ngày nay, sử dụng con dấu là một phần văn hoá của doanh nghiệp, doanh nghiệp thường xuyên sử dụng để đóng lên văn bản, giấy tờ của mình. Con dấu có ý nghĩa thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý của các giấy tờ, văn bản mà...

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu phụ

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc nhà thầu nước ngoài tham gia vào thị trường xây dựng trong nước cần phải tuân theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo năng lực và sự tuân thủ pháp luật. Ngoài ra, sau khi trúng thầu, các nhà thầu nước ngoài phải tiếp tục...

.
.
.
.
# # #