0931 79 92 92

Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, việc hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình là điều cần thiết đối với bất kỳ chủ sở hữu công ty nào. Đặc biệt, đối với những người sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, việc này càng trở nên quan trọng hơn. Thông qua bài viết này, Nguyên Luật sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình trong tư cách là chủ sở hữu của một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, từ đó giúp bạn hoạt động công ty một cách hiệu quả và phù hợp với pháp luật.

1. Chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là ai?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật doanh nghiệp thì Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.

Chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là ai?
Chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là ai?

Do đó, khi nói về quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần tách biệt để làm rõ quyền của từng loại chủ thể.

2. Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức: đối với trường hợp chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức thì sẽ có những quyền sau đây:
  • Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
  • Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty
  • Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty
  • Quyết định dự án đầu tư phát triển
  • Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ
  • Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty
  • Thông qua báo cáo tài chính của công ty
  • Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành trái phiếu
  • Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác
  • Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty
  • Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty
  • Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty
  • Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản
  • Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Trường hợp chủ sở hữu là cá nhân: đối với trường hợp chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức thì sẽ có những quyền sau đây:
  • Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
  • Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành trái phiếu
  • Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác
  • Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty
  • Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản
  • Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty.

Cơ sở pháp lý: Điều 76 Luật doanh nghiệp

3. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong một số trường hợp đặc biệt

– Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới

Công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới.

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc

Phải ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết

Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu công ty hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế.

Nếu không có người thừa kế hoặc người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong một số trường hợp đặc biệt
Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong một số trường hợp đặc biệt

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân mất tích

Phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân mà bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty được thực hiện thông qua người đại diện của chủ sở hữu của chủ sở hữu công ty đó.

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức mà bị giải thể hoặc phá sản

Người nhận chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

–  Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân mà bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định hoặc chủ sở hữu công ty là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Cá nhân đó không được hành nghề, làm công việc bị cấm tại công ty đó hoặc công ty tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án.

Cơ sở pháp lý: Điều 78 Luật doanh nghiệp

Trên đây là thông tin về quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của pháp luật. Nếu quý Khách hàng có bất cứ thắc mắc nào hoặc cần làm rõ quyền nào của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào hoặc có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ đến chúng tôi thông qua các thông tin bên dưới.

LIÊN HỆ NGUYÊN LUẬT

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý tận tâm, chuyên nghiệp, hệ thống tổng đài của chúng tôi luôn phục vụ 24/24h nhằm mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý nhanh chóng, uy tín và hiệu quả!

 •  Hotline: 0931.79.92.92 (Luật sư Nguyễn Thành Trung)
 •  Email: luatsu@nguyenluat.com

.
.
.
.
# # #