0931 79 92 92

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có những quyền gì?

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có những quyền gì?

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có những quyền gì?

Trong thế giới kinh doanh đầy thách thức và cạnh tranh, việc nắm vững quyền lợi và nghĩa vụ của mình không chỉ giúp các thành viên trong một công ty trách nhiệm hữu hạn bảo vệ được lợi ích của mình mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty. Khi số lượng thành viên trong công ty tăng lên, từ hai người trở lên, việc này càng trở nên phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc hơn về luật pháp và quy định liên quan. Bài viết này, Nguyên Luật sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về những quyền hạn mà các thành viên trong một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể hưởng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì?
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì?

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì?

Theo quy định tại Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020 thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là công ty có một trong những đặc điểm sau:

 • Là doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên là cá nhân, tổ chức
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Được phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật
 • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Dựa trên quy định tại khoản 29, khoản 34 Điều 4 Luật doanh nghiệp, ta có thể đưa ra định nghĩa về thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cụ thể như sau: “Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần vốn điều lệ của công ty”.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Trong đó, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

3. Quyền của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 49 Luật doanh nghiệp thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ có những quyền sau:

 • Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên
 • Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp hoặc tương ứng phần vốn cam kết sẽ góp đủ trong thời gian 90 ngày và đang trong quá trình thực hiện cam kết góp
 • Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật
 • Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản
 • Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ
 • Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty
 • Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và người quản lý khác 
 • Quyền khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
Quyền của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Quyền của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Đối với nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định (có thể là từ 5% trở lên,…) thì nhóm cổ đông này sẽ có các quyền sau đây:

 • Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền
 • Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm
 • Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và tài liệu khác của công ty
 • Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết, quyết định đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ngoài ra, trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn tỷ lệ 10% như đã nêu trên thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có toàn bộ các quyền đã liệt kê ở trên.

Trên đây là thông tin về các quyền thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Nếu quý Khách hàng có bất cứ thắc mắc nào hoặc cần làm rõ quyền nào của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào hoặc có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ đến chúng tôi thông qua các thông tin bên dưới.

LIÊN HỆ NGUYÊN LUẬT

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý tận tâm, chuyên nghiệp, hệ thống tổng đài của chúng tôi luôn phục vụ 24/24h nhằm mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý nhanh chóng, uy tín và hiệu quả!

 •  Hotline: 0931.79.92.92 (Luật sư Nguyễn Thành Trung)
 •  Email: luatsu@nguyenluat.com

.
.
.
.
# # #