0931 79 92 92

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dư án

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dư án

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dư án

Việc lựa chọn nhà đầu tư nhằm xác định nhà đầu tư có đủ yêu cầu, điều kiện để thực hiện dự án đầu tư. Vậy lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được thực hiện bằng các hình thức nào? Nguyên Luật sẽ trình bày những hình thức cụ thể dưới đây.

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dư án
Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dư án

Theo Điều 29 Luật Đầu tư 2020, việc lựa chọn nhà đầu tư được tiến hành thông qua một trong những hình thức sau đây:

  • (a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • (b) Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
  • (c) Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

Trong đó, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm (a) và điểm (b) nêu trên được thực hiện sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thêm vào đó, trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không thành theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Luật về các hình thức lựa chọn nhà đầu tư
Luật về các hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Ngoài ra, tại Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong các trường hợp sau đây:

  • Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật và đất đai;
  • Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
  • Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo các quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chỉ thực hiện trong trường hợp dự án không đáp ứng được điều kiện để tổ chức đấu giá. 

(Theo Khoản 5 Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật!

Trân trọng!

Nếu bạn cần sự tư vấn vui lòng điền vào form liên hệ vào mục dưới hoặc gọi Hotline: 0931. 177. 377 (Luật sư Trung). Chúng tôi sẽ liên hệ để giải đáp các thắc mắc hay tư vấn giải quyết các vấn đề khó khăn của bạn.

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại Công ty Luật TNHH Nguyên Luật và Công sự tại địa chỉ:

  • Trụ sở chính: 135 Nguyễn Thị Nhung, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chi nhánh Bình Dương: 547 Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
.
.
.
.
# # #