0931 79 92 92

Chậm nộp hồ sơ khai thuế bị phạt như thế nào?

Chậm nộp hồ sơ khai thuế bị phạt như thế nào?

MỨC PHẠT CHẬM NỘP HỒ KHAI THUẾ VÀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

1. Cơ sở pháp lý:

  • Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;
  • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài;
  • Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.

2. Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế

Mọi hành vi vi phạm hành chính về thuế được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính về thuế gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại Điều 9, Thông tư 166/2013/TT-BTC về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định:

SỐ NGÀY CHẬM NỘP MỨC PHẠT
Từ 01 đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo
Từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ quy định tại khoản 1) (700.000 đồng)

400.000 – 1.000.000 đồng (nếu có tình tiết giảm nhẹ hoặc tình tiết tăng nặng)

Từ trên 10 ngày đến 20 ngày (1.400.000 đồng)

800.000 – 2.000.000 đồng (nếu có tình tiết giảm nhẹ hoặc tình tiết tăng nặng)

Từ trên 20 ngày đến 30 ngày (2.100.000 đồng)

1.200.000 – 3.000.000 đồng (nếu có tình tiết giảm nhẹ hoặc tình tiết tăng nặng)

Từ trên 30 ngày đến 40 ngày (2.800.000 đồng)

1.600.000 – 4.000.000 đồng (nếu có tình tiết giảm nhẹ hoặc tình tiết tăng nặng)

Từ trên 40 ngày đến 90 ngày (3.500.000 đồng)

2.000.000 – 5.000.000 đồng (nếu có tình tiết giảm nhẹ hoặc tình tiết tăng nặng)

  • Khai và nộp lệ phí môn bài
  1. Khai lệ phí môn bài

Căn cứ quy định Điều 5, Thông tư 302/2016/TT-BTC về khai lệ phí môn bài: “Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.”

– Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

– Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

  1. Nộp lệ phí môn bài
  • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.
  • Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CPngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.
  1. Mức thu lệ phí môn bài

Căn cứ quy định Điều 4, Thông tư 302/2016/TT-BTC về mức thu lệ phí môn bài:

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Mức thu lệ phí môn bài
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật!

LIÊN HỆ NGUYÊN LUẬT

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý tận tâm, chuyên nghiệp, hệ thống tổng đài của chúng tôi luôn phục vụ 24/24h nhằm mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý nhanh chóng, uy tín và hiệu quả!

☎ Hotline: 0931.79.92.92 (Luật sư Trung)

? Email: luatsu@nguyenluat.vn

.
.
.
.
# # #