0931 79 92 92

Tag - đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

THỦ TỤC SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ♦ Cơ sở pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN I/ Điều kiện sửa đổi Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn...

.
.
.
.
# # #