0931 79 92 92

Thủ tục đăng ký con cái khi kết hôn với người nước ngoài và có con ở nước ngoài

Thủ tục đăng ký con cái khi kết hôn với người nước ngoài và có con ở nước ngoài

Thủ tục đăng ký con cái khi kết hôn với người nước ngoài và có con ở nước ngoài

Đối với khai sinh con cái ở nước ngoài và muốn đăng ký con cái khi kết hôn, theo quy định ở luật Việt Nam ta có nhiều quy định khác nhau và khá phức tạp với nhiều bước. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của con cái, chúng ta nên thực hiện đầy đủ các yêu cầu ấy. Ở bài viết này, Nguyên Luật sẽ cung cấp đầy đủ các quy định, cách thực hiện theo thủ tục cùng giải thích để thực hiện đúng và đủ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký con cái khi kết hôn với người nước ngoài và có con ở nước ngoài
Thủ tục đăng ký con cái khi kết hôn với người nước ngoài và có con ở nước ngoài
STTTên tờ khai
1Tờ khai đăng ký khai sinhTải về
2Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai sinhTải về
Bảng giấy tờ đăng ký khai sinh cho con

1. Trách nhiệm đăng ký khai sinh theo quy định

>> Chưa ly hôn con có được mang họ mẹ? Liên hệ số điện thoại 0931. 177. 377 gặp Luật sư Trung để được tư vấn

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ, nếu cha mẹ không thể trực tiếp đăng ký thì ông bà, người thân thích khác hoặc tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ tiến hành đăng ký khai sinh. 

2. Thẩm quyền và nội dung đăng ký khai sinh

>> Đã đăng ký khai sinh ở nước ngoài thì có cần đăng ký lại khi về Việt Nam không? Liên hệ số điện thoại 0931. 177. 377 gặp Luật sư Trung để được tư vấn

Thẩm quyền đăng ký khai sinh đối với trẻ được sinh ra ở nước ngoài là UBND cấp huyện nơi cư trú của cha mẹ. Trường hợp tiến hành đăng ký khai sinh ở nước ngoài thì tiến hành thủ tục tại bộ phận lãnh sự quán.

Nội dung đăng ký khai sinh tại khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau: 

 • Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
 • Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
 • Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

3. Con sinh ra ở nước ngoài có được đăng ký khai sinh ở Việt Nam

Về cơ bản, pháp luật Việt Nam không quy định việc trẻ được sinh ra ở nước ngoài không được đăng ký khai sinh ở Việt Nam. Khoản 2 Điều 35 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh, cho phép trẻ được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam.

Đồng thời, Điều 4 Luật quốc tịch 2008 (sửa đổi bổ sung 2014) công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch, trừ trường hợp luật này có quy định khác. Có thể thấy, pháp luật Việt Nam không loại trừ khả năng một người có thể có hai hoặc nhiều quốc tịch, việc trẻ được sinh ra ở đâu cũng không làm ảnh hưởng đến việc được đăng ký khai sinh ở Việt Nam. 

Như vậy, con được sinh ra ở nước ngoài vẫn được đăng ký khai sinh ở Việt Nam.

4. Đăng ký khai sinh ở nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam

>> Đăng ký khai sinh muộn có bị phạt không? Liên hệ số điện thoại 0931. 177. 377 gặp Luật sư Trung để được tư vấn

Đăng ký khai sinh ở nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam
Đăng ký khai sinh ở nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam

➤ Cơ quan tiếp nhận: Bộ phận lãnh sự của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

➤ Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai theo mẫu
 • Giấy chứng sinh/ văn bản có giá trị chứng minh việc sinh con ở nước ngoài
 • Giấy chứng nhận kết hôn bản sao và bản chính (nếu có)
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của cha, mẹ bản sao và bản chính hoặc bản sao có chứng thực. Trường hợp không có hộ tịch thì cha, mẹ nộp bản sao và bản chính giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam
 • Văn bản ủy quyền có chứng thực hợp lệ nếu người đi đăng ký khai sinh được ủy quyền, trường hợp người đăng ký khai sinh là người có quan hệ huyết thống thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân
 • Bản sao và bản chính hộ chiếu của người được ủy quyền hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác

Trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện thì không cần gửi bản chính, chỉ cần gửi các bản sao có chứng thực của các văn bản được yêu cầu.

➤ Trình tự thủ tục:

 • Nộp hồ sơ tại bộ phận lãnh sự của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 • Viên chức lãnh sự kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu xét thấy hồ sơ chưa đầy đủ, viên chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, nếu hồ sơ đã hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ để giải quyết
 • Người nộp hồ sơ nhận kết quả theo phiếu hẹn tại nơi đã nộp hồ sơ

5. Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về Việt Nam cư trú

>> Mức phạt khi đăng ký khai sinh muộn? Liên hệ số điện thoại 0931. 177. 377 gặp Luật sư Trung để được tư vấn

➤ Thành phần hồ sơ (khoản 2 Điều 29 Nghị định 123/2015/NĐ-CP):

 • Tờ khai theo mẫu
 • Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác chứng minh việc trẻ được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ con nếu có
 • Văn bản thỏa thuận của cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con

➤ Thủ tục (Điều 36 Luật Hộ tịch 2014):

 • Người có yêu cầu tiến hành nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi cư trú của cha mẹ
 • Ngay trong ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu xét thấy hồ sơ đủ điều kiện thì cơ quan tiếp nhận phải ghi nội dung khai sinh vào sổ hộ tịch, nếu trẻ em được đăng ký khai sinh có quốc tịch nước ngoài thì không ghi số định danh cá nhân
 • Công chức làm công tác hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào sổ hộ tịch
 • Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện để cấp giấy khai sinh

6. Có được đăng ký khai sinh online không?

>> Cha mẹ không có quốc tịch có đăng ký khai sinh được không? Liên hệ số điện thoại 0931. 177. 377 gặp Luật sư Trung để được tư vấn

Căn cứ tiểu mục 1 Mục B Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 2228/QĐ-BTP năm 2022 quy định người có yêu cầu đăng ký khai sinh có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ tại bộ phận một của hoặc trung tâm hành chính công của UBND cấp huyện, hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Như vậy, người có yêu cầu đăng ký khai sinh vẫn được phép nộp hồ sơ online.

7. Trình tự thực hiện đăng ký khai sinh online đối với trường hợp có yếu tố nước ngoài

>> Không có đầy đủ hồ sơ theo quy định có thể đăng ký khai sinh được không? Liên hệ số điện thoại 0931. 177. 377 gặp Luật sư Trung để được tư vấn

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công

Người nộp hồ sơ tiến hành truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc cổng dịch vụ công cấp tỉnh (https://dichvucong.***.gov.vn). 

Nếu chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký, sau đó đăng nhập và xác thực theo hướng dẫn, xác định đúng UBND cấp huyện có thẩm quyền.

Người nộp hồ sơ điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu điện tử được cung cấp, đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.

Trình tự thực hiện đăng ký khai sinh online đối với trường hợp có yếu tố nước ngoài
Trình tự thực hiện đăng ký khai sinh online đối với trường hợp có yếu tố nước ngoài

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Nếu hồ sơ đã hợp  lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết, nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ phải gửi phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc tin nhắn di động, chuyển hồ sơ để công chức làm công tác hộ tịch xử lý.

Bước 3: Thẩm tra hồ sơ

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ đến bộ phận một cửa để thông báo đến người nộp hồ sơ

Trường hợp phải xác minh hoặc do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng hẹn thì lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả.

Nếu hồ sơ đã hợp lệ thì Công chức hộ tịch gửi lại biểu mẫu Giấy khai sinh điện tử với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số. Nếu người nộp hồ sơ xác nhận thông tin chính xác thì công chức tiến hành ghi nội dung đăng ký vào sổ hộ tịch và cập thông tin trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.

Lưu ý: Nếu cha mẹ chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì gửi hồ sơ đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy số định danh cá nhân.

Bước 4: Trả kết quả

Sau khi có số định danh, công chức làm công tác hộ tịch in Giấy khai sinh, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trả kết quả cho người có yêu cầu.

Bước 5: Kiểm tra thông tin

Người có yêu cầu kiểm tra thông tin trên giấy khai sinh và trong sổ đăng ký khai sinh, sau đó ký tên vào sổ đăng ký khai sinh và nhận giấy khai sinh.

8. Lệ phí đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

>> Cha mẹ chưa có giấy khai sinh có đăng ký khai sinh cho con được không? Liên hệ số điện thoại 0931. 177. 377 gặp Luật sư Trung để được tư vấn

Đối với trường hợp đăng ký khai sinh tại Việt Nam, tùy vào từng địa phương và các tỉnh thành sẽ có quy định khác nhau về mức thu phí, lệ phí đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

Đối với trường hợp đăng ký tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và các cơ quan khác của Việt Nam theo Phụ lục 2 Biểu mức thu phí trong lĩnh vực ngoại giao ban hành kèm theo Thông tư 264/2016/TT-BTC là 5$/bản.

Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật!

Trân trọng!

Nếu bạn cần sự tư vấn vui lòng điền vào form liên hệ vào mục dưới hoặc gọi Hotline: 0931. 177. 377 (Mr. Trung). Chúng tôi sẽ liên hệ để giải đáp các thắc mắc hay tư vấn giải quyết các vấn đề khó khăn của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ,thực hiện các dịch vụ pháp lý nhanh chóng, uy tín và hiệu quả!


.
.
.
.
# # #