0931 79 92 92

Thủ tục tách thửa đất tại Bình Dương (Mới nhất 2024)

Thủ tục tách thửa đất tại Bình Dương (Mới nhất 2024)

Những năm trở lại đây, Bình Dương trở thành một trong những tỉnh thành phát triển kinh tế mạnh mẽ nhất khu vực phía Nam. Cùng với đó, hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất tại Bình Dương là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng kinh doanh bất động sản trên cả nước. Để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận của người sử dụng đất, việc tách thửa đất đã trở thành một vấn đề được nhiều người quan tâm. Tại bài viết này, Nguyên Luật xin gửi đến quý bạn đọc thông tin chi tiết về trình tự, thủ tục tách thửa đất tại Bình Dương mới nhất!

Thủ tục tách thửa đất tại Bình Dương (Mới nhất tháng 6/2023)

Điều kiện chung để được tách thửa đất 

Đất được phép tách thửa khi đáp ứng được những điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Đất còn thời hạn sử dụng và không xảy ra tranh chấp
 • Diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu. 

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Bình Dương

Theo quy định tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, UBND tỉnh Bình Dương quy định diện tích tối thiểu khác nhau đối với từng loại đất, cụ thể dưới đây:

Đối với đất nông nghiệp 

Đơn vị hành chínhDiện tích (m2)
Tại các phường300
Tại các thị trấn500
Tại các xã1.000

Đối với đất phi nông nghiệp là đất ở

Đơn vị hành chínhDiện tích (m2)
Tại các phường60
Tại các thị trấn80
Tại các xã100

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Quy định cụ thể về điều kiện tách thửa đất tại Bình Dương

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND, quy định cụ thể để thực hiện việc tách thửa như sau:

 • Đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu có đủ điều kiện, sau khi trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định.
 • Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới <20m; đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới ≥20m. Trừ trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp thì không yêu cầu tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý
 • Trường hợp tách thửa là đất ở; đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành:
  • Danh mục các tuyến đường, đoạn đường đã đầu tư đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: Đường giao thông do Nhà nước quản lý theo quy định tại Điều 39 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước để xem xét, giải quyết tách thửa.
  • Danh mục các tuyến đường, đoạn đường chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định nhưng tối thiểu phải đáp ứng đủ hai điều kiện là tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý và tuyến cấp điện trên cơ sở căn cứ điều kiện thực tế hoặc kế hoạch đầu tư trung hạn để xem xét, giải quyết tách thửa
 • Trường hợp người sử dụng đất yêu cầu tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa và hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.
 • Trường hợp thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì người sử dụng đất được phép tách thửa sau khi đã đầu tư đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch phân khu đã được duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.
 • Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Tách thửa trong trường hợp cá biệt

UBND tỉnh Bình Dương quy định những trường hợp cá biệt được tách thửa trong trường hợp không đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu như sau:

 • Tách thửa đất để tặng cho phục vụ việc xây dựng nhà ở.
 • Tách thửa đất tại các khu tái định cư.
 • Tách thửa đất để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn.
 • Thửa đất không tiếp giáp đường nhưng có nhu cầu tách thửa để hợp thửa với thửa đất có tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý thành thửa đất mới.
 • Thửa đất tiếp giáp mương thoát nước và mương này tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.

Điều kiện được xem xét, giải quyết tách thửa đối với các trường hợp cá biệt

Để được tách thửa trong trường hợp cá biệt, thửa đất cần đáp ứng những điều kiện sau:

Đối với đất ở

 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới <20m.
 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới ≥20m.

Đối với đất tái định cư

 • Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trước ngày 10 tháng 10 năm 2017.
 • Thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có văn bản thống nhất.
 • Thửa đất tách ra có bề rộng tối thiểu bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Đối với đất nông nghiệp

 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2.
 • Trường hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp phải đảm bảo thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.
 • Đối với đất ở và đất nông nghiệp, giao Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết kích thước về bề rộng và chiều sâu của thửa đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng, không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thực hiện dự án.

Thủ tục thực hiện tách thửa đất 

Hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị tách thửa đất được thực hiện theo quy định dưới đây

Hồ sơ đề nghị tách thửa đất

Người sử dụng đất khi thực hiện thủ tục tách thửa cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK; Tham khảo mẫu tại đây: Mẫu số 11/ĐK
 2. Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp.

Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa đất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên. 

Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa đất
Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa đất

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Người sử dụng đất nộp bộ hồ sơ nêu trên tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND xã nếu có nhu cầu.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và xử lý

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT có trách nhiệm thực hiện các công việc:

 1. Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; 
 2. Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
 3. Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT thực hiện các công việc sau:

 1. Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; 
 2. Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

 1. Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
 2. Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT trình, UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 4: Trả kết quả

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trả kết quả đề nghị tách thửa đất.
 • Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất là không quá 20 ngày

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật về thủ tục tách thửa đất tại Bình Dương mới nhất 2024
Nếu bạn cần sự tư vấn vui lòng gọi Hotline: 0931. 177. 377 (Mr. Trung). Chúng tôi sẽ liên hệ để giải đáp các thắc mắc hay tư vấn, giải quyết các vấn đề khó khăn của bạn.

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại Công ty Luật TNHH Nguyên Luật và Cộng sự tại địa chỉ:

 •  Trụ sở chính: 135 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 •  Chi nhánh Bình Dương: 547 Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương.

Trân trọng!

.
.
.
.
# # #