0931 79 92 92

Tag - diện tích đất tối thiểu

Điều kiện, diện tích tối thiểu tách thửa Bình Dương năm 2021 mới nhất

Điều kiện, diện tích tối thiểu được tách thửa Bình Dương năm 2021 mới nhất Quy định chi tiết về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa và các điều kiện liên quan tỉnh Bình Dương. Cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục tách thửa tại địa bàn thành phố Dĩ An,...

.
.
.
.
# # #