0931 79 92 92

Thủ tục thành lập công ty bảo vệ 2024

Thủ tục thành lập công ty bảo vệ 2024

Thủ tục thành lập công ty bảo vệ 2024

Kính chào Nguyên Luật, tôi đang là võ sư, tôi sống ở quận Thủ Đức, TPHCM. Tôi muốn mở một công ty bảo vệ, vệ sĩ, theo tôi được biết thì đây là ngành nghề có kinh doanh có điều kiện. Nguyên Luật có thể tư vấn sơ bộ về điều kiện, thủ tục, hồ sơ giấy tờ gì mà tôi cần phải có để mở công ty bảo vệ theo quy định mới nhất hiện nay được không? Chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào Quý khách hàng! Cảm ơn sự tín nhiệm của Quý khách hàng đối với dịch vụ pháp lý của Nguyên Luật. Nguyên Luật tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý thành lập công ty bảo vệ
Cơ sở pháp lý thành lập công ty bảo vệ

1.Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định số 96/2016/NĐ-CP
 • Nghị định 56/2023/NĐ-CP
 • Thông tư số 218/2016/TT-BTC
 • Thông tư số 42/2017/TT-BCA

2.Ý kiến pháp lý

a. Điều kiện thành lập

Trong các ngành nghề kinh doanh, kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được ghi tại phụ lục IV của Luật đầu tư 2020.

Ngoài ra, căn cứ Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự:

“7. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, gồm: Dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hoạt động bảo vệ các đối tượng, mục tiêu thuộc Danh mục Nhà nước quy định do Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ và hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.”

Vậy, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ như bạn đề cập trong câu hỏi là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập:

Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề

i) Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ii) Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 •  Đối với người Việt Nam:

Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

iii) Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngoài các điều kiện trên, Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP còn quy định thêm về điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

i) Là doanh nghiệp.

ii) Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này).

iii) Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

iv) Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam:

Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;

Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;

Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

b. Thẩm quyền giải quyết: 

Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh (đối với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự)

(Căn cứ Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Điều 3 Thông tư số 42/2017/TT-BCA)

 c. Trình tự, thủ tục:

Bước 1: Thành lập Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự:

Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

+ Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

Trường hợp trong các văn bản quy định trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

+ Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của lực lượng vũ trang);

+ Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của lực lượng vũ trang thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh).

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

+ Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trình độ Cao đẳng trở lên)

+ Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, phải có:

Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trình độ Cao đẳng trở lên)

Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 11 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính.

Bước 3: Doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 • Cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền

+ Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc một cơ sở kinh doanh nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp một Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các ngành, nghề đó;

+ Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì mỗi cơ sở kinh doanh nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho từng cơ sở kinh doanh

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và cấp Phiếu nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.

 • Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1).

(Căn cứ Điều 19, 20, 23 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Thời hạn giải quyết cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ không quá 05 ngày làm việc ( Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 23 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP)

Phí, lệ phí:  300.000 đồng/lần cấp/doanh nghiệp (Căn cứ Thông tư số 218/2016/TT-BTC)

Lưu ý: Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự nhưng có sự sai sót về thông tin, hư hỏng hoặc sửa đổi thông tin thì có thể thực hiện các thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận này theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Bạn đang bối rối trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục pháp lý? DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY BẢO VỆ tại  NGUYÊN LUẬT chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn: tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo đảm tính chính xác, đúng pháp luật.

 • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty bảo vệ;
 • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;
 • Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
 • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;
 • Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
 • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan;
 • Hỗ trợ soạn thảo, kiểm tra Hồ sơ thành lập Công ty của Quý khách hàng;
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập công ty bảo vệ, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ Thành lập Doanh nghiệp, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật về vấn đề: Điều kiện, thủ tục thành lập Công ty bảo vệ mới nhất.

.
.
.
.
# # #