0931 79 92 92

Điều kiện để di chúc hợp pháp

Điều kiện để di chúc hợp pháp

Di chúc và những điều cần biết
Di chúc và những điều cần biết

Định nghĩa của di chúc đã được quy định chi tiết theo Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 như sau: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”. Tuy nhiên, người lập di chúc phải tuân thủ theo những điều kiện hợp pháp được quy định cụ thể theo pháp luật để di chúc được hợp pháp và có hiệu lực. Thông qua bài viết này, Nguyên Luật sẽ trình bày rõ hơn về điều kiện để di chúc hợp pháp.

Để di chúc hợp pháp, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ thể lập di chúc

Theo Điều 625 và Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người lập di chúc và di chúc hợp pháp, những chủ thể có đủ điều kiện để lập di chúc được luật định như sau:

 • Người thành niên minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc;
 • Người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Nội dung của di chúc

Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật là quy định theo điểm b khoản 1 Điều 625 Bộ luật dân sự. Bên cạnh đó, Điều 631 Bộ luật dân sự 2015 cũng đưa ra quy định về các nội dung chủ yếu của di chúc như sau:

 •  Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài các nội dung chủ yếu được pháp luật quy định, di chúc cũng có thể có các nội dung khác nhưng phải đảm bảo yêu cầu sau đây:

 • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
 • Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Hình thức của di chúc

Theo Điều 627 Bộ luật dân sự 2015, di chúc có thể được lập bằng các hình thức sau: di chúc miệng và di chúc bằng văn bản.

Đối với di chúc bằng văn bản được chia thành các loại di chúc như sau, dựa trên Điều 628 Bộ luật dân sự 2015:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

Theo quy định tại Điều 633 Bộ luật dân sự 2015, người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc, việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải được thực hiện tuân thủ theo quy định của Điều 631 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nội dung của di chúc.

 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

Căn cứ tại Điều 634 Bộ luật dân sự 2015, trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải được thực hiện tuân thủ theo quy định của Điều 631 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nội dung của di chúc và Điều 632 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người làm chứng cho việc lập di chúc.

 • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Đối với di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, người làm di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc theo Điều 635 Bộ luật dân sự 2015.

Bên cạnh đó, tại Điều 637 Bộ luật dân sự 2015 còn quy định rõ về những người không được công chứng, chứng thực di chúc như sau:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
 • Người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.
 • Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật!

Trân trọng!

Nếu bạn cần sự tư vấn vui lòng điền vào form liên hệ vào mục dưới hoặc gọi Hotline: 0931. 177. 377 (Luật sư Trung). Chúng tôi sẽ liên hệ để giải đáp các thắc mắc hay tư vấn giải quyết các vấn đề khó khăn của bạn.

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại Công ty Luật TNHH Nguyên Luật và Công sự tại địa chỉ:

 • Trụ sở chính: 135 Nguyễn Thị Nhung, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh Bình Dương: 547 Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
.
.
.
.
# # #