0931 79 92 92

Tag - di chúc hợp pháp

Quy Trình Lập Di Chúc

Di chúc là văn bản mà thông qua đó người để lại di sản định đoạt phần tài sản của mình sau khi chết. Thông qua bài viết này, Nguyên Luật sẽ trình bày rõ hơn về các quy trình lập di chúc theo quy định của pháp luật. Chủ thể lập di chúc Chủ thể...

Di chúc bằng lời nói khi nào thì có hiệu lực

Trong cuộc sống, việc lập di chúc là một hành động quan trọng để đảm bảo quyền lợi và ý nguyện của mỗi người được thể hiện một cách rõ ràng sau khi họ qua đời. Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc lập di chúc phải được lập thành văn bản....

Điều kiện để di chúc hợp pháp

Di chúc và những điều cần biết Định nghĩa của di chúc đã được quy định chi tiết theo Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 như sau: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”. Tuy nhiên, người...

Điều kiện để lập di chúc hợp pháp là gì?

Trong cuộc sống, một trong những vấn đề mà mỗi người chúng ta nên quan tâm đến là việc lập di chúc. Điều này đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo rằng tài sản của chúng ta sẽ được phân chia theo ý muốn sau khi chúng ta ra đi. Tuy nhiên, không phải...

.
.
.
.
# # #