0931 79 92 92

Tag - doanh nghiệp

Các nghĩa vụ của doanh nghiệp

Pháp luật về các nghĩa vụ của doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng và tuân thủ nghiêm ngặt. Các doanh nghiệp không chỉ phải tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, thuế, lao động, mà còn phải thực hiện...

Đặt tên doanh nghiệp như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?

Tên doanh nghiệp không chỉ là một danh xưng đơn thuần mà còn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sự phát triển của một doanh nghiệp. Một cái tên dễ nhớ và đúng với quy định của pháp luật sẽ góp phần thu hút khách hàng, khẳng định vị thế của doanh...

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế toàn cầu, Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng các nguồn lực tài chính được sử dụng một cách hiệu quả và bền vững, việc áp dụng nắm rõ...

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP

Một trong các nghiệp vụ chính của Nguyên Luật là dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp một cách thường xuyên để giải quyết và hỗ trợ giải quyết các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động doanh nghiệp và các vấn đề liên quan. Đây là một trong...

.
.
.
.
# # #