0931 79 92 92

Tag - lập di chúc

Cách thay đổi hoặc huỷ bỏ di chúc theo quy định pháp luật

Việc lập di chúc đều dựa trên mong muốn của chính người lập di chúc, tuy nhiên, vẫn tồn tại những trường hợp thay đổi hoặc huỷ bỏ di chúc đã được xác lập vì nhiều lí do khác nhau và dựa trên ý chỉ của chủ thể. Thông qua bài viết này, Nguyên...

Di chúc bằng lời nói khi nào thì có hiệu lực

Trong cuộc sống, việc lập di chúc là một hành động quan trọng để đảm bảo quyền lợi và ý nguyện của mỗi người được thể hiện một cách rõ ràng sau khi họ qua đời. Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc lập di chúc phải được lập thành văn bản....

Điều kiện để lập di chúc hợp pháp là gì?

Trong cuộc sống, một trong những vấn đề mà mỗi người chúng ta nên quan tâm đến là việc lập di chúc. Điều này đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo rằng tài sản của chúng ta sẽ được phân chia theo ý muốn sau khi chúng ta ra đi. Tuy nhiên, không phải...

.
.
.
.
# # #