0931 79 92 92

Lao động

Hồ sơ và thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể mới nhất

Hồ sơ và thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể mới nhất 1.Căn cứ pháp lý: Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ. Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thông tư số...

Nội quy lao động khi đã ban hành nhưng chưa đăng ký với cơ quan quản lý có bị phạt không

Nội quy lao động khi đã ban hành nhưng chưa đăng ký với cơ quan quản lý có bị phạt không? Hỏi: Công ty tôi đã có nội quy lao động được 02 tuần nhưng chưa thực hiện đăng ký ngay từ ngày đầu mới ban hành nội quy mà bây giờ mới đăng ký có...

Quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn báo trước khi nghỉ việc

Quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn báo trước khi nghỉ việc Hỏi: Xin chào Nguyên Luật! Hiện tại tôi đang làm tội một công ty TNHH, nhưng vì lý do cá nhân tôi muốn xin nghỉ việc. Nhưng để không vi phạm hợp đồng lao động mà tôi đã kí với công ty...

Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi nội dung trong nội quy lao động

Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi nội dung trong nội quy lao động Hỏi: Xin chào Nguyên Luật! Chúng tôi là Công ty Đại chúng, quy mô 150 người. Hiện nay công ty tôi đang áp dụng thời gian làm việc là 8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần. Để phù hợp với hoạt động kinh doanh...

Làm thế nà để người lao động nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam?

Làm thế nào để người lao động nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam? Hỏi: Xin chào Nguyên Luật! Tôi là người nước ngoài (Nước Anh), tôi làm việc ở Việt Nam đã được 7 năm rồi, hiện nay tôi đang làm quản lý nhà hàng ở quận Thủ Đức, TPHCM, Nguyên Luật có thể...

Các loại Hợp đồng lao động theo quy định của luật Lao động

Các loại Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành Hỏi:  Xin chào Nguyên Luật! Hiện tại, tôi đang làm công nhân tại một nhà máy sản xuất nhựa, tôi đang trong thời gian thử việc 03 tháng và chuẩn bị ký hợp đồng có thời hạn là 1 năm với công ty....

Hậu quả pháp lý khi sa thải người lao động trái pháp luật

Hậu quả pháp lý khi sa thải người lao động trái pháp luật Hỏi: Xin chào Nguyên Luật! Tôi được Công ty X ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng với công ty X từ ngày 01/10/2016. Ngày 15/6/2018 trong quá trình làm việc, tôi đã làm hư hỏng thiết bị gây thiệt...

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mới nhất

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mới nhất Hỏi: Xin chào Nguyên Luật! Tôi đang là nhân viên công ty tư nhân, có tham gia đầy đủ các bảo hiểm trong đó có bảo hiểm thất nghiệp. Hiện tại tôi có kế hoạch sẽ nghỉ việc tại công ty và chấm dứt hợp...

Người lao động ký tối đa bao nhiêu hợp đồng xác định thời hạn

Người lao động ký tối đa bao nhiêu hợp đồng xác định thời hạn Hỏi: Xin chào Nguyên Luật! Tôi là nhân viên công ty về may mặc, tôi đã ký 2 lần hợp đồng 1 năm làm việc với công ty. Cấp trên của tôi có bảo sẽ lập 1 hợp đồng lao động có thời...

Không tham gia bảo hiểm cho người lao động Công ty sẽ bị xử phạt thế nào?

Không tham gia bảo hiểm cho người lao động Công ty sẽ bị xử phạt thế nào? Hỏi:  Xin chào Nguyên Luật, Tôi làm công nhân tại nhà máy may mặc được 2 năm rồi, tôi có ký hợp đồng lao động có thời hạn với công ty là 3 năm, tuy nhiên sau khi ký hợp...

.
.
.
.
# # #