0931 79 92 92

Tag - Chấp thuận chủ trương đầu tư

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh [Mới nhất tháng 4_2023]

Trong hoạt động đầu tư, việc đưa ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là một bước rất quan trọng, đóng vai trò quyết định đến thành công hay thất bại của dự án. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được xem...

Các nội dung lấy ý kiến của các Sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh khi tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Việc lấy ý kiến của các Sở, ban, ngành là một trong những bước quan trọng trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là cách để cơ quan thẩm định thu thập thông tin từ các chuyên gia, đánh giá tính khả thi và hiệu...

Thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư gồm những gì?

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư là một bước quan trọng và cần thiết. Hồ sơ này cung cấp thông tin chi tiết về dự án đầu tư, bao gồm các phương thức vốn, nguồn vốn, tiến độ...

.
.
.
.
# # #