0931 79 92 92

Tag - luật đầu tư

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh [Mới nhất tháng 4_2023]

Trong hoạt động đầu tư, việc đưa ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là một bước rất quan trọng, đóng vai trò quyết định đến thành công hay thất bại của dự án. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được xem...

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, điều quan trọng nhất là xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Cơ quan này sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc đánh giá tính khả thi của...

Các nội dung lấy ý kiến của các Sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh khi tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Việc lấy ý kiến của các Sở, ban, ngành là một trong những bước quan trọng trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là cách để cơ quan thẩm định thu thập thông tin từ các chuyên gia, đánh giá tính khả thi và hiệu...

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư được thực hiện như thế nào

Việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai các dự án đầu tư. Đây là quyết định có tác động lớn đến tính khả thi và thành công của...

Thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư gồm những gì?

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư là một bước quan trọng và cần thiết. Hồ sơ này cung cấp thông tin chi tiết về dự án đầu tư, bao gồm các phương thức vốn, nguồn vốn, tiến độ...

Xử lý đất như thế nào khi dự án đầu tư bị thu hồi? [Mới nhất tháng 5/2023]

hi một dự án đầu tư bị thu hồi (chấm dứt hoạt động) đã kéo theo nhiều vấn đề pháp lý nảy sinh, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đất và tài sản gắn liền với đất. Đây là một vấn đề quan trọng cần lưu tâm, tuy nhiên trên thực tế,...

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được quy định như thế nào ?

Dự án đầu tư là một quá trình dài hơi và có nhiều rủi ro. Dù đã được tính toán kỹ càng và thực hiện đầy đủ các bước quản lý rủi ro, nhưng đôi khi vẫn có thể xảy ra những trường hợp không mong muốn khiến cho dự án không thể tiếp...

Điều kiện kinh doanh bất động sản từ 01/01/2021

Luật đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) với nhiều điểm mới nổi bật, trong đó sửa đổi điều kiện kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Cụ thể, sửa đổi quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản như sau: Điểm cũ: Khoản 1 Điều...

.
.
.
.
# # #